Menerbitkan Karya atau….. BINASA

Telinga kita sudah akrab dengan perkataan “Publish or Perish“. Ya, Anda memilih untuk menerbitkan gagasan dan ide Anda, atau lenyap begitu saja dari dunia? Itulah kenapa menulis sebuah buku (minimal satu buku sebelum mati) menjadi…